Οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) είναι εκπαιδευτικοί οργανισμοί που προσφέρουν ποιοτική εκπαίδευση πάνω σε διάφορες επαγγελματικές ειδικότητες. Κατατάσσονται στο επίπεδο εκπαίδευσης 5 και θεωρούνται φορείς μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης  (Β.Ε.Κ.). Με αυτή παίρνουν μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεών τους.

Οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι των ΣΑΕΚ έχουν τη δυνατότητα να εισάγονται σε Πανεπιστημιακές Σχολές, σε τμήματα παρεμφερούς ειδικότητας με αυτή των σπουδών τους στη ΣΑΕΚ, με κατατακτήριες εξετάσεις (π.χ. στο Καρπενήσι, πιστοποιημένος απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Δασικής Προστασίας, μπορεί να εισαχθεί με κατατακτήριες εξετάσεις στη Σχολή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εισαγωγή σε Δημόσια ΣΑΕΚ έχουν όλοι οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ηλικίας. Η φοίτηση στις δημόσιες ΣΑΕΚ είναι δωρέαν.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4715/Β/12-10-2021 οι καταρτιζόμενοι των ΣΑΕΚ είναι δικαιούχοι μειωμένου εισιτηρίου στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Χορήγηση ετήσιου στεγαστικού επιδόματος.

Ειδικά για τη ΣΑΕΚ Καρπενησίου, λόγω της συστέγασης με την Μαθητική Εστία του Δήμου Καρπενησίου οι καταρτιζόμενοι μπορούν να φιλοξενηθούν στην Εστία με ένα συμβολικό μηνιαίο ποσό. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και η σίτιση των καταρτιζομένων.

Δυνατότητα πρακτικής άσκησης επιδοτούμενης μέσω ΕΣΠΑ.