Η Σ.Α.Ε.Κ. Καρπενησίου συνεργάζεται με την ΑΦΗΣ Α.Ε. για την συλλογή χρησιμοποιημένων μπαταριών.