Ειδικότητες

Αρχική / Ειδικότητες
Το έτος κατάρτισης 2014 – 2015 στο ΙΕΚ μας λειτουργούν οι παρακάτω ειδικότητες:

1) Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

2) Τεχνικός Αγροτουρισμού
3) Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας