Ειδικότητες

Αρχική / Ειδικότητες
Το έτος κατάρτισης 2019 – 2020 στο ΔΙΕΚ μας λειτουργούν οι παρακάτω ειδικότητες:

1) Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

2) Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης
3) Τεχνικός Μελισσοκομίας
4) Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου