Αποτελέσματα επίδοσης περιόδου 2023Β

Ά Εξάμηνο

Γ’ Εξάμηνο


Βαθμολογίες Προόδου

Ά Εξάμηνο

Γ’ Εξάμηνο


Βαθμολογίες Εργασιών

Ά Εξάμηνο

Γ’ Εξάμηνο


Βαθμολογίες Τελικών Εξετάσεων

Ά Εξάμηνο

Γ’ Εξάμηνο