Έναρξη Πράξης για την Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης ΙΕΚ από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ