Σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 1 του Κανονισμού Λειτουργίας των Σ.Α.Ε.Κ. (Β΄5837/2021), ενόψει της έναρξης της διαδικασίας δήλωσης μαθημάτων των μελών του Μητρώου, αναρτούμε τα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2024Α.

Ωρολόγιο πρόγραμμα Β’ Εξαμήνου

Ωρολόγιο πρόγραμμα Δ’ Εξαμήνου