Ανακοινώσεις

Αρχική / Ανακοινώσεις

Έναρξη μαθημάτων την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευόμενοι όλων των τμημάτων να προσέλθουν αυτή την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15:00 στο ΔΙΕΚ για την έναρξη των μαθημάτων.

Εκπαιδευτές ΙΕΚ: Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης – δήλωσης μαθημάτων

Εκπαιδευτές ΙΕΚ: Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης – δήλωσης μαθημάτων για τα ΔΙΕΚ, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mitrooiek.minedu.gov.gr για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020Β.
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης είναι από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και ώρα 15:00.

 

Την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 καλωσορίζουμε τους εκπαιδευομένους

Παρακαλούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές στο ΔΙΕΚ  Καρπενησίου, τη Δευτέρα 5/10 στις 15:00 το μεσημέρι να προσέλθουν στο ΙΕΚ για την αρχή της κατάρτισης.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 Α. Προθεσμίες Εγγραφών Καλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως από τη Παρασκευή 18-09-2020 έως και την Πέμπτη 24-09-2020 στα Δ.ΙΕΚ επιτυχίας τους για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής. Για πληροφορίες σχετικά με τις ώρες λειτουργίας των Δ.ΙΕΚ και την οργάνωση της προσέλευσης θα πρέπει να απευθύνεστε στα Δ.ΙΕΚ επιτυχίας.

 Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής. Οι κενές θέσεις που θα δημιουργηθούν θα καλυφθούν από την επιλογή επιλαχόντων βάσει μορίων που θα ακολουθήσει (Β’ Φάση).

 Οι επιτυχόντες υποψήφιοι των ΔΙΕΚ που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησής τους, έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα υψηλότερης προτίμησης κατά την επιλογή επιλαχόντων βάσει μορίων (Β’ Φάση). Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα Δ.ΙΕΚ εγγραφής τους.

 Σε περιπτώσεις ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ αυτό καταγράφεται στην αίτηση του υποψηφίου (στο χώρο που αναφέρεται για ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) την οποία και υπογράφει. Η πληροφορία αυτή καταγράφεται σε πληροφοριακό σύστημα.

 Ο τελικός αριθμός των τμημάτων που θα λειτουργήσουν στα ΔΙΕΚ θα καθοριστεί με βάση τις εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν.

 Β. Δικαιολογητικά Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

 Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.

  1. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  2. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
  3. Προαιρετικά εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).

 Σημειώνεται ότι το εκτυπωμένο αντίγραφο της αίτησης διευκολύνει τη διαδικασία εγγραφής. Ωστόσο, η μη προσκόμισή του δεν αποτελεί λόγο αδυναμίας εγγραφής, καθώς τα ΙΕΚ ήδη διαθέτουν καταλόγους με αναλυτικά στοιχεία επιτυχόντων.

 Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014).

 Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

 Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής. Το προσωπικό των ΔΙΕΚ θα προβεί σε έλεγχο ορθότητας των δηλωθέντων μορίων του επιτυχόντα, όπως φαίνονται στην αίτηση του, σε αντιπαραβολή με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.

 Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εγγραφή την ίδια χρονική περίοδο και σε ΕΠΑΛ και σε ΙΕΚ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2237024058, 2237025416

Από Τρίτη 01-09-20 ξεκινάνε οι αίτησεις καταρτιζομένων

Από σήμερα Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2020, στις 9:00 το πρωί, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, για την επιλογή καταρτιζομένων σε τμήματα ειδικοτήτων Α’ εξαμήνου στα Δημόσια ΙΕΚ.
Η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται στην ιστοσελίδα
Η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί.
Στο Δ.ΙΕΚ Καρπενησίου φέτος θα λειτουργήσουν οι νέες ειδικότητες:
- Συνοδός βουνού
- Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
- Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας (Chef)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Ένταξη / Εγγραφή Στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ.

Καλούνται οι υποψήφιοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση

ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

Αρχείο PDF

Σχετικός σύνδεσμος

Διαδικτυακά μαθήματα με μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας open eClass

Διαδικτυακά μαθήματα με μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας open eClass

e-class

Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2020 Α

Κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ

Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2016 Α

program-2016a

 

Βρήκε το πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου του 2016. Επιστροφή στα θρανία λοιπόν!!

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Δ΄

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δ”

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Δ΄

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Β΄

 

Δείτε το πρόγραμμα σε xls εδώ:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ωρομίσθιους εκπαιδευτές ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο (2015β & 2016α)

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου των Δημοσίων ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ που αφορά στην πρόσληψη των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ/ΔΣΕΚ, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομισθίων Εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) για τα εξάμηνα 2015β και 2016α.

 

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων:
21/10/2015 (ώρα 16.00) ? 04/11/2015 (ώρα 16.00).

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.